Լիցենզիաներ

«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲ ընկերության բազմամյա փորձը և բազմաբնույթ լիցենզիաները թույլ են տալիս իրականացնել էլեկտրահաղորդման գծերի, անշարժ գույքի, բազմաբնակարան շենքերի, ասֆալտապատման հետ կապված վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ: